Program

Wszystkie biblioteki z wyjątkiem LEDPwm2 oraz zmodyfikowanej ESP8266HTTPUpdateServer dostępne są w menedżerze bibliotek Arduino. Biblioteka do obsługi zegara RTC: „RTC by Makuna”.

Zawartość katalogu „data” należy wgrać do obszaru SPIFFS naszego ESP.

Pliki do pobrania: HdwaO